Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Kariérové poradenstvíDne 1. 8. 2009 byl zahájen nadregionální projekt s názvem „Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství" CZ.1.07/1.3.00/08.0181. Projekt byl v dubnu 2009 schválen Výběrovou komisí MŠMT v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Realizátory projektu jsou Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o., Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o.p.s., Centrum uznávání a celoživotního učení Jihočeského kraje, o.p.s., Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s., Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace. Projekt je realizován od srpna 2009 do ledna 2012. Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit modulově koncipovaný program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních škol, který bude zaměřen na rozvoj jejich profesních kompetencí v oblasti kariérového poradenství. Součástí přípravy programu bude i tvorba studijních materiálů pro účastníky tohoto vzdělávání. Program bude pilotně realizován s cílovou skupinou 38 pedagogických pracovníků středních škol. Na základě vyhodnocení pilotního ověření bude program dopracován do konečné podoby a předložen k akreditaci. Pro podporu vzdělávání kariérových poradců na SŠ bude program nabídnut k realizaci zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, takže lze očekávat jeho rozšíření do další krajů, ze kterých není do přípravy programu nikdo zapojen.